آبمیوه گیری - مخلوط کن - آبمرکبات گیری (8)

پلوپز - بخارپز - آرامپز - زودپز برقی (1)

ترازو وزنه, ترازو آشپزخانه (1)

قهوه ساز - اسپرسوساز و چای ساز (7)

خردکن-گوشت کوب برقی-همزن-رنده برقی (2)

سرخ کن (1)

گریل و ساندویچ ساز (2)